Námestie ožíva

 • 23
 • 34
 • 50
 • 64
 • navrh
 • IMG_6303
 • IMG_6307
 • IMG_6310
 • IMG_6312
 • IMG_6314
 • IMG_6315
 • IMG_6344
 • pan

Projekt zrealizovaný z POD Program obnovy dediny v roku 2014. Námestie bolo vytvorené za pomoci občanov obce Veľké Chlievany a dobrovoľných hasičov obce.

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť reprezentatívne námestie v centre obce, ktoré vďaka svojej estetickej hodnote  a zmene funkčného významu bude plnohodnotne reprezentovať nielen obec, ale aj obyvateľov žijúcich v nej. Návrh kopíruje zaužívané komunikačné vzťahy. Hlavnú kompozičnú os námestia tvorí chodník z kamennej dlažby, ktorý priestor opticky rozdeľuje na dve časti. Tvar pôdorysu pripomína oko, ktoré sleduje dianie v obci. Naším cieľom bolo vniesť do obce život. A práve prostredníctvom zelene, sme dedinu oživili, vytvorili plnohodnotné miesto pre stretávanie sa ľudí.

V návrhu ide o vybudovanie spevneného chodníka, ktorý rešpektuje a kopíruje zaužívané komunikačné vzťahy. Z dôvodu bezpečnosti bude autobusová zastávka presunutá o 100 m smerom k parku, cez leto sa vybudovali dva priechody pre chodcov.  Zachovanie trávnatej plochy a pridanie zelene (kry, trvalky, vzrastlé stromy) zvýši jeho estetickú aj kvalitatívnu úroveň. Práve zeleň prinesie život do dediny, tým že vytvorí atmosféru a dá miestu genia loci. V danom priestore doplnením mobiliáru vzniklo miesto na posedenie.

Sortiment drevín je v súlade s ekologickými a klimatickými podmienkami. V návrhu sú použité klasické vidiecke dreviny - čerešňa a lipy, hortenzie, svíb, orgován, ruže, tavoľníky. V priestore je založený bylinkový záhon, nájdeme tu levanduľu, šalvie, kocúrnik. Námestie zachováva vidiecky charakter obce a svojou estetickou funkciou zvyšuje úroveň daného priestoru a povedomia obyvateľov.

pan