Revitalizácia parku

  • 01
  • 03
  • 06
  • 08
  • 11
  • a
  • b
  • d
  • j
  • ô

Projektová dokumentácia - Park Juraja Palkoviča

Návrh parku je zameraný na oplotenie a revitalizáciu drevín. Oplotenie pozostáva z  hlavnej brány, na ktorej je napísaný názov a plotových kovaných dielcov. Pred týmto kovaným plotom sme vysadili nízky živý plot z krušpánu. Harmóniu prostredia dotvára živý plot z vtáčieho zobu. Pôdorysné riešenie parku spočíva v elipse, ktorá je zároveň chodníkom v parku. V jej strede je pamätník Juraja Palkoviča. Okolo sú vysadené trvalky a dreviny v štrkovom záhone. Hlavný vstup do parku sme zachovali a pridali ďalší bočný vstup za  autobusovou zastávkou. Popri chodníku sme umiestnili odpadkové koše, detské ihrisko, lavičky a stôl. Do parku sme doplnili detské ihrisko o šplhaciu zostavu a outdoorové fitness prvky.