Projekt

Projekt

Návrh a spracovanie projektu záhrady je vždy založený na vzájomnej komunikácii a znalosti lokality. Je pri ňom potrebné zohľadniť celý rad skutočností. Vychádzame z požiadaviek zákazníka, architektúry budov a prírodných podmienok. Záhradný priestor členíme logicky s prihliadnutím na ľahkú udržateľnosť, harmóniu a citlivé zakomponovanie do miestneho prostredia.

Na základe požiadavky investora vypracujeme projekt, ktorý okrem iného zahŕňa, v prípade záujmu, aj projekt automatického zavlažovania. Cieľom projektu je zrozumiteľný výstup pre každého, aby umožnil jednoduchú a správnu realizáciu diela. Kvôli lepšej prehľadnosti a finančným možnostiam zákazníka projekt rozdeľujeme na dve časti, a to na ŠTÚDIU a REALIZAČNÝ PROJEKT.

Aký je rozdiel medzi štúdiou a realizačným projektom?

Štúdia je nami navrhnutý koncept riešenia záhrady v logických a estetických súvislostiach. V štúdii presne vidíte vašu budúcu záhradu, spevnené plochy, prvky drobnej architektúry, zeleň či trávnik

Štúdia obsahuje:
 • rozdelenie funkcií v záhrade (rekreačná, úžitková, reprezentatívna časť…), rozdelenie plôch zelene a spevnených plôch (kostrové dreviny, trvalkový záhon, bylinkový záhon, živý plot, trávnik, chodníky…)
 • pôdorysné riešenie navrhnutých úprav, vysvetľuje myšlienku, štýl, je doplnená inšpiratívnymi obrázkami
 • perspektívu pozemku
 • 3D vizualizácie
 • video(podľa dohody)

Po odovzdaní štúdie a následnom jej odsúhlasení je možné vypracovať cenovú ponuku celého exteriéru alebo jednotlivých častí.

Realizačný projekt zahŕňa celkovú projektovú dokumentáciu k realizácii diela, technickú správu a prehľad odporúčanej údržby. Nadväzuje na štúdiu, ku ktorej sú zahrnuté vaše pripomienky, postrehy a nápady. 

Realizačný projekt obsahuje:
 • všetky výkresy štúdie
 • vytyčovací plán
 • osadzovací plán
 • výkres detailov
 • technickú správu
 • rozpočet realizácie diela, výkaz výmer materiálov

Aká je cena štúdie a cena realizačného projektu?

Cena štúdie/projektu je individuálna, odvíja sa od veľkosti a členitosti pozemku, od potreby zakreslenia existujúcej zelene (pri rekonštrukcii záhrad) a tiež od množstva a kvality vami dodaných podkladov.

Cena štúdie pri klasickej výmere pozemku (cca do 1000 m2) a do 30 km je 300€ bez DPH.

Cena realizačného projektu je individuálna podľa obtiažnosti, väčšinou od 50- 200€ bez DPH. Pokiaľ návrh realizuje naša firma, cenu realizačného projektu neplatíte.

Cena štúdie je vopred dohodnutá na prvom stretnutí u vás na záhrade. V priebehu projektovania sa cena nemení, pretože je závislá od veľkosti navrhovanej časti pozemku a nie doby projektovania.

Radi si s vami dohodneme termín na nezáväznú konzultáciu na vašej záhrade. Zistíme vaše predstavy a požiadavky a zároveň sa vám ihneď pokúsime načrtnúť základné možnosti, ako vašu záhradu riešiť. Následne si dohodneme podmienky a spíšeme zmluvu o dielo. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ak už máte vyriešené spevnené plochy a rozvrhnutie exteriéru, používame rýchlu variantu, a to dokreslenie zelene do fotografie. Vy si viete predstaviť ako bude vaša záhrada vyzerať a my vieme naceniť jednotlivé prvky. Cena takýchto vizualizácií je cca 50€ bez DPH za 3 fotografie.

Naše ceny

 
 

Štúdia

300bez DPH
 • výmera do 1000m2
 • pôdorysné riešeniey
 • perspektíva
 • hrubý výkaz výmer
 • cenový odhad
 

Realizačný projekt

500bez DPH
 • výmera do 1000m2
 • do 30 km
 • pôdorysné riešenie
 • perspektíva
 • 3D vizualizácie
 • osadzovací plán
 • vytyčovací plán
 • výkaz výmer
 • cenová ponuka
 

Konzultácia

30bez DPH /hod
 • u vás na záhrade
 • rady architekta
 • náčrt riešenia

+ v cene nie je započítané príjazdné