Trávny koberec alebo siaty trávnik?

Krásny a zelený trávnik je ozdobou každej záhrady. Zvyčajne má v záhrade najväčšie plošné zastúpenie a je jej zjednocujúcim prvkom, ktorý prepája jednotlivé prvky s okolím. Ak chceme mať kvalitný trávnik, je potrebné ho správne založiť a intenzívne udržiavať. V súčasnosti existujú dva typy zakladania trávnika, a to výsevom alebo mačinovaním (položenie hotových trávnych kobercov – mačín).  Často sa nás pýtate, ktorý je lepší? Každý má svoje plusy a mínusy, a záleží len na investorovi, ktorý si vyberie, preto si o nich povieme viac.

Trávny koberec – mačina

Trávnikový koberec je predpestovaný trávnik na inom pozemku. Zvyčajne sú ponúkané rok staré trávniky, ktoré sú už dosť dobre prekorenené. Trávne mačiny sú produkty podliehajúce rýchlej skaze, preto ich je potrebné čo najskôr použiť. Trávne koberce, väčšinou obdĺžnikové pásy, kladieme tak, aby sa nestretali štyri rohy. Po položení pásy zavalcujeme a dostatočne zavlažíme. Takýto typ trávnika môžeme zakladať počas celého vegetačného obdobia, aj v lete, nesmieme však zabudnúť na dostatočnú závlahu.

Výhody:

 • jeho najväčšou výhodou je okamžitý efekt a krásne zelený trávnik behom jedného dňa
 • rýchlejšie zakorenenie a tým pádom možnosť plne zaťažovať trávnik už po týždni
 • rýchlosť pokrytia novej polochy pôdy zabraňujúcej vodnej alebo veternej erózii
 • trávnik bez buriny, machu a chorôb – odpadáva práca s ničením burín a dosievaním
 • možnosť pokládky od marca do novembra

Nevýhody:

 • cenová náročnosť pri založení
 • “rozmaznaný trávnik”  trávnik bol pravidelne polievaný a hnojený, preto ak sa nebudeme oň starať, začne chradnúť, vyžaduje pravidelnú závlahu
 • vyššia hmotnosť pri doprave a manipulácii
 • nutnosť ručnej pokládky do 24 hodín, aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • ťažko sa dosieva – je dobré si zabezpečiť trávnu zmes, priamo z firmy,z ktorej máme trávnik

Siaty trávnik

Zakladanie trávnika výsevom je najčastejší a relatívne ekonomicky najlacnejší spôsob založenia trávnika. Vyššie vstupné náklady trávnika založeného mačinovaním sa v priebehu sezóny môžu vyrovnať s nákladmi  kvalitného vysievaného trávnika. Pri zakladaní trávnika výsevom treba klásť veľký dôraz na výber trávnej miešanky a dôkladnej prípravy pôdy. Pre rovnomernosť výsevu je potrebné vysievať dvakrát kolmo na seba.

Výhody:

 • ekonomické riešenie, nižšie vstupné náklady pri zakladaní
 • možnosť voľby kvality, charakteru trávneho osiva v závislosti od pôdy, lokality a účelu
 • väčšia odolnosť trávnika voči chorobám a škodcom
 • trávnik sa už pri klíčení adaptuje na dané prostredie a hospodári s tým, čo má

Nevýhody:

 • intenzívnejšia starostlivosť v počiatočnom štádiu
 • pravidelná závlaha (je dôležité trávnik udržiavať stále vlhký, klíčiace semienka nesmú zaschnúť)
 • nebezpečenstvo prudkých dažďov, ktoré spôsobujú eróziu pôdy a splavovanie semena
 • vyššie náklady na chemické prípravky na odburiňovanie
 • dlhá doba klíčenia
 • efekt a používanie trávnika najskôr po mesiaci – dvoch
X