Projekt

Návrh a spracovanie projektu záhrady je vždy založený na vzájomnej komunikácii a znalosti lokality. Je pri ňom potrebné zohľadniť celý rad skutočností. Vychádzame z požiadaviek zákazníka, architektúry budov a prírodných podmienok. Záhradný priestor členíme logicky s prihliadnutím na ľahkú udržateľnosť, harmóniu a citlivé zakomponovanie do miestneho prostredia.

Na základe požiadavky investora vypracujeme projekt, ktorý okrem iného zahŕňa, v prípade záujmu, aj projekt automatického zavlažovania. Cieľom projektu je zrozumiteľný výstup pre každého, aby umožnil jednoduchú a správnu realizáciu diela. Kvôli lepšej prehľadnosti a finančným možnostiam zákazníka projekt rozdeľujeme na dve časti, a to na ŠTÚDIU a REALIZAČNÝ PROJEKT.

 

Aký je rozdiel medzi štúdiou a realizačným projektom?

Štúdia je nami navrhnutý koncept riešenia záhrady v logických a estetických súvislostiach.

Štúdia obsahuje:

analýzu pozemku, sporných častí a výhľadov (pozitíva a negatíva, ktoré treba vyriešiť)

rozdelenie funkcií v záhrade (rekreačná, úžitková, reprezentatívna časť...), rozdelenie plôch zelene a spevnených plôch (kostrové dreviny, trvalkový záhon, bylinkový záhon, živý plot, trávnik, chodníky...)

ponúka jednu alebo viac možností členenia toho istého priestoru

pôdorysné riešenie navrhnutých úprav, vysvetľuje myšlienku, štýl, je doplnená inšpiratívnymi obrázkami

3D vizualizácie

k štúdii je možné vypracovať orientačný rozpočet (Prečo orientačný? Lebo v štúdii nepracujeme s konkrétnymi druhy rastlín a materiálmi, pracujeme s výkazom výmer) + video vašej záhrady (podľa dohody)

štúdia slúži ako podklad na vypracovanie realizačného projektu

 

Realizačný projekt zahŕňa celkovú projektovú dokumentáciu k realizácii diela, technickú správu a prehľad odporúčanej údržby. Nadväzuje na štúdiu, ku ktorej sú zahrnuté vaše pripomienky, postrehy a nápady.

 

Realizačný projekt obsahuje:

všetky výkresy štúdie

vytyčovací plán

osadzovací plán

výkres detailov

technickú správu

rozpočet realizácie diela, výkaz výmer materiálov

Aká je cena štúdie/projektu?

Cena štúdie/projektu je individuálna, odvíja sa od veľkosti a členitosti pozemku, od potreby zakreslenia existujúcej zelene (pri rekonštrukcii záhrad) a tiež od množstva a kvality vami dodaných podkladov. Cena štúdie/projektu je vopred dohodnutá na prvom stretnutí u vás na záhrade. V priebehu projektovania sa cena nemení, pretože je závislá od veľkosti navrhovanej časti pozemku a nie doby projektovania.

Financovanie projektu: 50% z ceny štúdie/projektu sa platí vopred, zvyšných 50% po odovzdaní štúdie/projektu.

Radi si s vami dohodneme termín na nezáväznú konzultáciu na vašej záhrade. Zistíme vaše predstavy a požiadavky a zároveň sa vám ihneď pokúsime načrtnúť základné možnosti, ako vašu záhradu riešiť. Následne si dohodneme podmienky a spíšeme zmluvu o dielo. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.