Ochrana osobných údajov & súbory cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 10. februára 2022
Dátum účinnosti 10. februára 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti:
Gaura s.r.o.,
Veľké Chlievany 6,
Okres Bánovce n. Bebravou
956 55, Slovensko,
email: gaura@gaura.sk,
telefón: 0944 800 120

o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky (gaura.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

INFORMÁCIE, KTORÉ Zhromažďujeme:
Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

Meno a priezvisko
E-mailová adresa
Telefónne číslo

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:

Tieto údaje od vás získavame len na základe Vášho súhlasu. V prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať pomocou kontaktného formuláru na podstránke „Kontakt“.
Všetky informácie uvedené vo formulári budú použité výhradne na kontaktné účely.

Zároveň využívame aj systém Google Captcha v3 – na ochranu webovej stránky proti spamu.

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je popísané nižšie:

Reklamná služba
Google Analytics
Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch: (1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa Služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na gaura@gaura.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, pre ktoré boli vaše informácie požadované.

Súbory cookies
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si nižšie informácie o súboroch cookies.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

SŤAŽNOSTI PRE OCHRANU ÚDAJOV:
V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na nás – Gaura sro, Veľké Chlievany 6, email: gaura@gaura.sk.
Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

PREHLÁSANIE O POUŽITÍ SÚBOROV COOKIES

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby.

Súbory cookie obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača.

Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookie potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo. Majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Ako používame súbory cookies?
Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutie zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre kontrolu hlasovania v anketách a ďalšie pre zachovanie Vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok. Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.
Súhlas s ukladaním súborov cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Internet Explorer: windows.microsoft.com