Zverejňujeme záznam z prieskumu trhu z predmetu obstarávania Rýpadlo - Nakladač, zákazka "Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve"...