Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve

30 nov, 2023

Cieľom projektu je vytvorenie poskytovania novej a kvalitnejšej služby s vytvorením pracovného miesta a tým zabezpečiť rozvoj vidieka. Publicita plagát – Gaura

Cieľom projektu je vytvorenie poskytovania novej a kvalitnejšej služby s vytvorením pracovného miesta a tým zabezpečiť rozvoj vidieka.

Publicita plagát – Gaura