Záznam z Prieskumu trhu

20 júl, 2023

Zverejňujeme záznam z prieskumu trhu z predmetu obstarávania Rýpadlo – Nakladač, zákazka „Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve“ Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Záznam z vyhodnotenia CP (1) Kúpna zmluva č_TS042_2023_1