Záznam z Prieskumu trhu

20 júl, 2023

Zverejňujeme záznam z prieskumu trhu z predmetu obstarávania Rýpadlo – Nakladač, zákazka „Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve“ Záznam z vyhodnotenia CP Kúpna zmluva č_TS042_2023_1

Zverejňujeme záznam z prieskumu trhu z predmetu obstarávania Rýpadlo – Nakladač, zákazka Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve“